ร้านอาหารสวนริมน้ำ

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ร้านอาหารสวนริมน้ำ

  ร้านอาหารสวนริมน้ำ

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ร้านอาหารสวนริมน้ำ

  ร้านอาหารสวนริมน้ำ

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ร้านอาหารสวนริมน้ำ

  ร้านอาหารสวนริมน้ำ

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ร้านอาหารสวนริมน้ำ

  ร้านอาหารสวนริมน้ำ

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ร้านอาหารสวนริมน้ำ

  ร้านอาหารสวนริมน้ำ

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ร้านอาหารสวนริมน้ำ

  ร้านอาหารสวนริมน้ำ

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ร้านอาหารสวนริมน้ำ

  ร้านอาหารสวนริมน้ำ

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ร้านอาหารสวนริมน้ำ

  ร้านอาหารสวนริมน้ำ

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ร้านอาหารสวนริมน้ำ

  ร้านอาหารสวนริมน้ำ

รายละเอียด

ร้านอาหารสวนริมน้ำ อยู่ริมแม่น้ำป่าสัก บรรยากาศร่มรื่น บริการอาหารไทยรสชาติดั้งเดิม กุ้งแม่น้ำเผา มีเพลงสไตล์โฟล์คซองบรรเลง