​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

  ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

  ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

  ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

  ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

  ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

  ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

  ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

  ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

  ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

  ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

  ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

  ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

  ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

  ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

  ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

  ​ภัตตาคารจีนกู่เฉิง

รายละเอียด

ภัตตาคารจีนกู่เฉิง  อยู่ชั้น  2  บริการอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งตกแต่งสไตล์จีนโมเดิร์น สวย ทันสมัย มีมุมสำหรับถ่ายรูปเช็คอิน พร้อมห้องส่วนตัว 7 ห้อง ปลอดภัยจาก Covid
ด้วยเครื่องดูดอากาศ