ห้องอาหารป่าสักคอฟฟี่ช็อป

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ห้องอาหารป่าสักคอฟฟี่ช็อป

  ห้องอาหารป่าสักคอฟฟี่ช็อป

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ห้องอาหารป่าสักคอฟฟี่ช็อป

  ห้องอาหารป่าสักคอฟฟี่ช็อป

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ห้องอาหารป่าสักคอฟฟี่ช็อป

  ห้องอาหารป่าสักคอฟฟี่ช็อป

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ห้องอาหารป่าสักคอฟฟี่ช็อป

  ห้องอาหารป่าสักคอฟฟี่ช็อป

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ห้องอาหารป่าสักคอฟฟี่ช็อป

  ห้องอาหารป่าสักคอฟฟี่ช็อป

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ห้องอาหารป่าสักคอฟฟี่ช็อป

  ห้องอาหารป่าสักคอฟฟี่ช็อป

รายละเอียด

ห้องอาหารป่าสักค๊อฟฟี่ช็อฟ   อยู่ชั้น  1  บริการอาหารนานาชาติ  ทั้งอาหารไทย, ยุโรป  อาหารเช้า  และอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์  ช่วงเย็นเป็นอาหารตามสั่ง  มีเพลงไทยและเพลงสากล