สระว่ายน้ำ

  • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : สระว่ายน้ำ

    สระว่ายน้ำ

  • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : สระว่ายน้ำ

    สระว่ายน้ำ

  • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : สระว่ายน้ำ

    สระว่ายน้ำ

รายละเอียด

สระว่ายน้ำ อยู่ชั้น  3  โดยสระมีความลึก 1.2  เมตร เป็นระบบเกลือ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่  เวลา  06.00-22.00  น.

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ