ล่องเรือ

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ล่องเรือ

  ล่องเรือ

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ล่องเรือ

  ล่องเรือ

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ล่องเรือ

  ล่องเรือ

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ล่องเรือ

  ล่องเรือ

รายละเอียด

บริการล่องเรือรับประทานอาหาร ชมวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำ และโบราณสถานซึ่งได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองมรดกโลก