ห้องอาหารอิตาเลียนลิเอโต้

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ห้องอาหารอิตาเลียนลิเอโต้

  ห้องอาหารอิตาเลียนลิเอโต้

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ห้องอาหารอิตาเลียนลิเอโต้

  ห้องอาหารอิตาเลียนลิเอโต้

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ห้องอาหารอิตาเลียนลิเอโต้

  ห้องอาหารอิตาเลียนลิเอโต้

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ห้องอาหารอิตาเลียนลิเอโต้

  ห้องอาหารอิตาเลียนลิเอโต้

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ห้องอาหารอิตาเลียนลิเอโต้

  ห้องอาหารอิตาเลียนลิเอโต้

 • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ห้องอาหารอิตาเลียนลิเอโต้

  ห้องอาหารอิตาเลียนลิเอโต้

รายละเอียด

ห้องอาหารอิตาเลียนลิเอโต้   อยู่ชั้น  1  บริการอาหารอิตาเลียนแท้ๆ  จากเชฟฝีมือเยี่ยม