ร้านขายของที่ระลึก

  • โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ : ร้านขายของที่ระลึก

    ร้านขายของที่ระลึก

รายละเอียด

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก  จำหน่ายของฝากของที่ระลึกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เช่น  เครื่องเบญจรงค์  เครื่องเซรามิกซ์  เสื้อผ้า  กระเป๋า  เครื่องประดับ ตุ๊กตาดินเผา  และสินค้าพื้นเมืองอื่น ๆ  มากมาย